Üyelik Sözleşmesi


www.ekomurcu.com SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE' de sunulan hizmetler Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ e aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ' den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.' ce üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

2.3. KULLANICI: Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE lik formunu dolduran kişi hali hazırda alışverişi yapabilecek ÜYE konumuna gelmiştir.ÜYE liği formu doldurduğu esnada beyan ettiği mail adresine gönderilen mail ile teyid edilmiş sayılır.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’in, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’in, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; her türlü mailing,bilgilendirme ve satış odaklı mailler,sms ve kampanyalar,anlaşmalı sitelerdeki ayrıcalıklar,yarışma,çekiliş ve bunun gibidir. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’e ait www.ekomurcu.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.' in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.' in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.' in SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

4.4. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. çalışanlarının ve yöneticilerinin, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

4.6. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.' in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE’nin sahibi Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ dir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ in ya da Scbstar Star Elektrik Kömürleri’ in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmetlerini, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. bilgilerini ve Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ in yazılı izni ile mümkündür.

4.8. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. , SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.; Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmetleri, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. bilgileri, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. telif haklarına tâbi çalışmaları, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ticari markaları, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. , SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR
Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.' in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve “Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ in, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.