Satış Sözleşmesi

www.ekomurcu.com WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI :
Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi : O.S.B.Mermerciler san sit.1.cad.no:8/İstanbul/Türkiye
Telefon : 02122526073 Faks: 02122526074
Web Adresi: www.ekomurcu.com E-posta: info@scbstar.com

ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi : ……… Telefon: 0 ( ) ……….. E-posta: …………..

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: : İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.btpart.com web sitesinden elektronik ortamda veya çağrı merkezinden sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen malların satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu malların temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mali sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.btpart.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme, Alıcı tarafından ( .. / .. / …. ) tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası kendisine satış faturası ile birlikte teslim edilmiştir.

MADDE 4- MALIN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal, Alıcının teslimini talep etmiş olduğu ( …. Adres ve Alıcı yazılarak….. ; ’a teslim edilecektir. )

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. ( 2 veya 3 iş günü ) Satıcı, malı siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu malın teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu malı sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Malı 7 (yedi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta malı tedarik edebilir. Satıcı malın teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mallardan olan veya olmayan mallardan, arızalı veya bozuk olan mallar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: ………………….

MADDE 9- MALIN PEŞİN FİYATI: ……………. TL

MADDE 10- VADELİ FİYAT: ………….. TL

MADDE 11- FAİZ: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 6 yı geçmemek kaydı üzere olan alışverişlerde aylık %2,5 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir.

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI: Müşteri’den Peşinat alınmamaktadır.

MADDE 13- ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mala ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER: Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ve niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallarda, Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI ; Star Elektrik Kömürleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.